Allmäntandvård

Tandhälsocenter erbjuder tandvård av högsta kvalitet med en så skonsam behandlingsform som möjligt, och som sätter patienten i centrum. Vi arbetar med långsiktig tandvård utifrån en helhetssyn. Det innebär såväl förebyggande behandling som reparativ vård och lägger stor vikt vid både funktion och estetik.

Vi är en modern klinik med den senaste utrustningen. Vi använder oss av digital röntgen. Med panoramaröntgen kan vi ta bilder utan sensor i munnen, som ger en bra överblick vid anlagsbestämning hos barn och terapiplanering inför implantatoperationer. Med vår digitala skanner kan vi avbilda tänderna och spara informationen som ett digitalt avtryck, som vi kan skicka till tandteknikern för att göra protetik, skenor och tandställningar. 

Kvalitet för oss är att alltid nå högsta resultat vad gäller både oral hälsa, bettfunktion och estetik. Därför har vi ett nära samarbete med våra tandtekniker för att prova funktion och justera färger på kronor, broar och fasader.

Tandvården är kostnadsfri t.o.m. det år man fyller 23 år. Vi har tagit hand om barn och ungdomar under 20 års tid och erbjuder råd, akuttandvård, allmäntandvård och remitterar för avancerade specialistbehandlingar.

Alla som är försäkrade hos Försäkringskassan  får stöd för tandvård från och med det året man fyller 24. Stödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader. Vuxna får tandvårdsbidrag som gäller för två år i taget.

Bidragets storlek beror på hur gammal du är:

  • Är du 24- 29 år är tandvårdsbidraget 600 kr per år
  • Är du 30-64 år är tandvårdsbidraget 300 kr per år
  • Är du 65+ år är tandvårdsbidraget 600 kr per år

Över denna kostnad får du ersättning från Försäkringskassan, som bestäms av en statlig referensprislista. Om priset motsvarar referenspriset eller är lägre, är det detta pris som ligger till grund för ersättningen, men om det ligger över måste du betala mellanskillnaden mellan referenspriset och tandläkarens pris. En ersättningsperiod kan som längst vara 12 månader.

  • För tandvård upp till 3 000 kronor betalar du fullt pris (gäller för vuxna).
  • För tandvård på 3 001-15 000 kronor får du 50 procent av kostnaden i ersättning.
  • För tandvård över 15 000 kronor får du 85 procent av kostnaden i ersättning.

 

Gå till toppen