Friska tänder är en investering för livet

God munhälsa lönar sig och genom  att regelbundet besöka tandläkaren samt sköta sina tänder i vardagen – så kommer man undan de stora utgifter som krävs för att korrigera större dentala problem i framtiden. Det är något man måste trycka hårt på då friska tänder bidrar till ett hälsosamt och friskt liv även i övrigt. Vi tar hand om dina tänder – förebyggande och om det händer något akut.

 

Information angående CORONA-smittan (Covid-19)

Nytt: Beslut om skärpta restriktioner i Västra Götaland.  

För att skydda varandra bör personal, besökare och patienter använda munskydd när de är i vårdlokaler där fler än en person vistas samtidigt. Det införs succesivt inom hela Västra Götalandsregionen från den 7 januari.
https://vgrfokus.se/2021/01/munskydd-i-alla-vardlokaler-fran-och-med-nu/
 

”Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.” Se FHM hemsida. 

Vi kommer tillsvidare att driva verksamheten och kalla patienter för planerade och akuta åtgärder.

Patienter över 70 år och riskgrupp kommer att kallas för undersökning. Enligt Folkhäsomyndighetens rekommendationer skall riskgruppspatienter gå till sin läkare och tandläkare som vanligt. 

De patienter som inte tillhör riskgrupper och som väljer att avstå från behandling nu, kan komma att få vänta längre. Då vi åter börjar kalla patienter från riskgrupperna prioriteras dessa.

Vi utgår från att alla avbokar sin tid om man känner sig sjuk och har hosta och feber.  Vi kommer inte att debitera dessa avbokningar även om de sker senare än 24 timmar före besöket.

Vi som jobbar inom tandvården är vana att jobba som om alla bär smitta och har därför väl invanda rutiner med handtvätt, handdesinfektion, munskydd och handskar.

 

Invisalign är en modern behandlingsmetod för olika typer av felställningar och använder sig av skenor som skräddarsys för dina tänder. De byts veckovis och är formade på så sätt att dina tänder flyttas lite i taget. Sedan fortsätter processen på det sättet till dess  det önskade resultatet är uppnått, och du har ett nytt leende. 

NYHET

VI JOBBAR MED ESTETISKA BEHANDLINGAR  FILLER OCH BOTOXINJEKTIONER

 

Tisdag 22/12

7.30-16.00

Öppettider

Måndag

7:30 – 19:30

Tisdag

7:30 – 16:00

Onsdag

7:30 – 16:00

Torsdag

11:30 – 19:30

Fredag

7:30 – 13:30 

 

OBS! våra öppettider kan variera

Kontakta oss

033 – 289820

Köpmansvägen 2, 517 34 Bollebygd

info@tandhalsocenter.se

Akuta patianter hänvisas till Borås tel: 010-4419555, eller Göteborg  tel: 031 800500 när vi har stängt.

     

Gå till toppen