Sponsring

Vi stödjer både lokala och internationella projekt.

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

UNHCR ger människor på flykt nödhjälp, skyddar deras rättigheter och hjälper dem att skapa en bättre framtid. Sverige för UNHCR  är UNHCR:s svenska partner.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, finns på plats världen över för att hjälpa dem – också de vars situation får liten eller ingen uppmärksamhet i media. UNHCR ger livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten, skyddar grundläggande mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor på flykt en säker plats där de kan skapa en trygg framtid.

Vi har gett en gåva för ett flyktinghem i Irak. Flyktinghem

Sembrando Esperansa Peru –  stödjer och utvecklar ett hem för tuberkulossjuka och utsatta individer i Lima, Peru. Dessa individer lever annars på gatan men får hos oss ett hem och en fast tillvaro under den långvariga behandlingen av sin sjukdom. Organisationen sköts av läkarstudenter som samlar in pengar i Svergige och skickar dem till en lokal organisation i Lima.

Vi stödjer lokala föreningar:

Bollekollen,

Bollebygds ridklubb,

Hulta Golfklubb.