Behandlingar

ALLMÄNTANDVÅRD

Tandhälsocenter erbjuder tandvård av högsta kvalitet med en så skonsam behandlingsform som möjligt, och som sätter patienten i centrum. Vi arbetar med långsiktig tandvård utifrån en helhetssyn. Det innebär såväl förebyggande behandling som reparativ vård och lägger stor vikt vid både funktion och estetik.

Vi är en modern klinik med den senaste utrustningen. Vi använder oss av digital röntgen. Med panoramaröntgen kan vi ta bilder utan sensor i munnen, som ger en bra överblick vid anlagsbestämning hos barn och terapiplanering inför implantatoperationer.

Kvalitet för oss är att alltid nå högsta resultat vad gäller både oral hälsa, bettfunktion och estetik. Därför har vi ett nära samarbete med våra tandtekniker för att prova funktion och justera färger på kronor, broar och fasader.